Master Room 02
Sari Town Project - Q2
By T.H.K.T Architects
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

Dự án: K CAFE
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM
Dự kiến hoàn thành: 2018
________________________________
Hotline: 0916 172 173 (Mr. Nam - CEO)

XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM

Công trình: GM BISTRO
Chủ đầu tư: Ms.Trang
Địa điểm: Q1, Tp.HCM
Đơn vị thiết kế: T.H.K.T Architect
Năm hoàn thành: 2016
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

Công trình: HANG CARTIER
Chủ đầu tư: Mrs.Thu
Địa điểm: Tp. Sơn La
Đơn vị thiết kế: T.H.K.T Architect
Năm: 2016
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM
XEM THÊM

Công trình: LIM COFFEE

Thiết kế: Cty TNHH T.H.K.T

Địa điểm: Đông Hà, Quảng Trị

Diện tích: 400m2

Năm hoàn thành: 2016

XEM THÊM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN - 0916 172 173