XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM

THAO DIEN RESIDENCE
- Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Mr. Tommy Tran

- TK & Thi công Nội thất: T.H.K.T Architects
- TK Kiến trúc: Transform Arch.
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM
XEM THÊM

- Dự án: THAO DIEN RESIDENCE
- Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Mr. Tommy Tran

- TK & Thi công Nội thất: T.H.K.T Architects
- TK Kiến trúc: Transform Arch.
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

 


 

XEM THÊM

Dự án: Lac Hong Hotel - Standard Room
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Đà Lạt.

XEM THÊM

Master Room 01
Sari Town Project - Q2

By T.H.K.T Architects
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN - 0916 172 173