Biệt Thự Song Lập - Ngoại Thất

-----------------------------

Design by T.H.K.T Architects
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

Thao Dien Villa - 2020

-----------------------------

Design by T.H.K.T Architects
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

Dự án: MIEN's Homestay
Địa điểm: Nguyễn Thị Minh khai, Q1.
Năm hoàn thành: 2019
__________________
T.H.K.T Architects
hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

Dự án: Ha Long House
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Năm dự kiến xây dựng: 2020

XEM THÊM

Da Nang Office Interior

Thiết kế: T.H.K.T Architects

Ðịa điểm: Ðà Nẵng
Nam: 2018
_________________________
Liên hệ KTS: 0916 172 173
XEM THÊM

City Alley Homestay
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.HCM
Năm: 2018
______________________
Liên hệ KTS: 0916 172 173

 
XEM THÊM

Bedroom - City Alley Homestay

Thiết kế: T.H.K.T Architects

Địa điểm: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, Tp.HCM

XEM THÊM

Lac Hong Hotel - Reception & Lounge
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt
Năm: 2018
______________________
Liên hệ KTS: 0916 172 173

XEM THÊM
M I E N S T O R E
 
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.HCM
XEM THÊM

THAO DIEN RESIDENCE

- Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Mr. Tommy Tran

- TK & Thi công Nội thất: T.H.K.T Architects
- TK Kiến trúc: Transform Arch.
__________________
Hotline: 0916 172 173

 
XEM THÊM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN - 0916 172 173