DA LAT RETREAT
 
Design: T.H.K.T Architects 
Investor: Lac Nam JSC
Location: Da Lat City, Vietnam
_______________
Hotline: (+84) 916 172 173
XEM THÊM
DDA HOUSING - Dự án cải tạo
 
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Chủ đầu tư: Mr. Đại
Địa điểm: Ðào Duy Anh, Phú Nhuận, Tp.HCM
_____________________
Hotline: 0916 172 173
XEM THÊM
Massage Room - Lac Hong Resort (Part 1)
 
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Chủ đầu tư: Lien A Corp.
Ðịa điểm: Da Lat City
_____________________
Hotline: 0916 172 173
XEM THÊM

THAO DIEN RESIDENCE
- Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Mr. Tommy Tran

- TK & Thi công Nội thất: T.H.K.T Architects
- TK Kiến trúc: Transform Arch.
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

THAO DIEN RESIDENCE
- Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Mr. Tommy Tran

- TK & Thi công Nội thất: T.H.K.T Architects
- TK Kiến trúc: Transform Arch.
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

- Dự án: THAO DIEN RESIDENCE
- Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Mr. Tommy Tran

- TK & Thi công Nội thất: T.H.K.T Architects
- TK Kiến trúc: Transform Arch.
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

Fantasy Mall Project

Design: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Quang Trung, Gò Vấp, Tp.HCM
__________________
Hotline: 0916 172 173


 

XEM THÊM

Thao Dien Residence
G R O U N D   F L O O R
Design: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Thảo Điền, Quận 02.
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

Dự án: Lac Hong Hotel - Standard Room
Thiết kế: T.H.K.T Architects
Địa điểm: Đà Lạt.

XEM THÊM

Master Room 01
Sari Town Project - Q2

By T.H.K.T Architects
__________________
Hotline: 0916 172 173

XEM THÊM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN - 0916 172 173