XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM

Đào tạo kiến trúc ở Pháp có những đặc trưng riêng khác biệt so với giảng dạy ở Việt Nam. Sự khác biệt trong văn hóa, trong quan điểm kiến trúc, nghệ thuật dẫn đến sự khác biệt về quan niệm, tư duy trong phương pháp dạy và học. Việc thích ứng, hòa nhập vào giới học thuật này tại một nền văn hóa xa lạ chưa bao giờ là dễ dàng với một sinh viên nước ngoài.

XEM THÊM
XEM THÊM
XEM THÊM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN - 0916 172 173