AUTOCAD TỔNG HỢP

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

- 𝐿𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷, 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̣, 𝑙𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑒̃, 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑒̣̂𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎́c hình 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́.

- 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑜̂́𝑝 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢, ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑎̆́𝑡, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝐴𝑢𝑡𝑜𝐶𝐴𝐷.

- 𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑒̃ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑜̛̉ 𝑚𝑢̛́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛. 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑖𝑛 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑣𝑒̃ đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑒̃ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑖𝑛 𝑎̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.

- 𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑒̣̂𝑛ℎ hỗ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜.

- 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝐹𝑅𝐸𝐸.

 

THỜI GIAN

★ SÁNG - CHIỀU - TỐI các ngày trong tuần và chủ nhật
Khung giờ:     9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00 / 18 - 21h
Khai giảng:    Hàng tháng
Thời lượng:   9 buổi

ĐỊA ĐIỂM:

 - Số 199/41 Lê Quang Định, Phường 7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 

HỌC PHÍ

1,500,000 VNĐ/ Khóa

ƯU ĐÃI

★ Giảm 10% cho học viên cũ.

★ Giảm 5% khi đăng ký nhóm 2-4 bạn.

★ Giảm 10% khi đăng ký nhóm 5 bạn trở lên.

Liên hệ Hotline:  0963 904 890 - 0916 172 173 để được tư vấn và nhận ưu đãi.

 

Lưu ý: Bạn vui lòng đăng ký và đợi thông báo lịch khai giảng sớm nhất.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN - 0916 172 173